Zarządzenie nr 017/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku