Zarządzenie nr 018/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku