Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 019/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 019/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku

Zarządzenie nr 19/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej za okres 2017-2021 w ramach kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

WYDZIAŁY