Zarządzenie nr 019/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku