Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 019/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 019/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wzorów papieru firmowego oraz wybranych akcydensów informacyjno-promocyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

WYDZIAŁY