Zarządzenie nr 022/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku