Zarządzenie nr 023/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku