Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 026/2024 z dnia 22 marca 2024 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 026/2024 z dnia 22 marca 2024 roku

Zarządzenie nr 26/2024 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie szczegółowych zasad punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowanych przy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenia Rektora
2024

WYDZIAŁY