Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 028/2024 z dnia 27 marca 2024 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 028/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Zarządzenie nr 28/2024 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie sposobu wykonywania zadań obronnych w ramach obowiązku obrony

Zarządzenia Rektora
2024

WYDZIAŁY