Zarządzenie nr 033/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku