Zarządzenie nr 037/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku