Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 037/2020 z dnia 30 marca 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 037/2020 z dnia 30 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowanych przy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

WYDZIAŁY