Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 037/2021 z dnia 29 marca 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 037/2021 z dnia 29 marca 2021 roku

Zarządzenie nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

WYDZIAŁY