Zarządzenie nr 038/2020 z dnia 30 marca 2020 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 38/2020Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 rokuw sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny