Zarządzenie nr 041/2019 z dnia 6 maja 2019 roku

Zarządzenie nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe