Zarządzenie nr 045/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku