Zarządzenie nr 047/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku