Zarządzenie nr 048/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 36/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny