Zarządzenie nr 049/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku