Zarządzenie nr 049/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku