Zarządzenie nr 050/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku