Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 050/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 050/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie nr 50/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 72/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zarządzenia Rektora
2021
DOMY STUDENCKIE I STOŁÓWKA STUDENCKA (DS)
Studenci - dokumenty

WYDZIAŁY