Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 052/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 052/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie nr 52/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów

Zarządzenia Rektora
2021
Dział Studiów i Spraw Studenckich
Studenci - dokumenty
Pomoc materialna student

WYDZIAŁY