Zarządzenie nr 052/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 52/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów