Zarządzenie nr 053/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku