Zarządzenie nr 054/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku