Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 055/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 055/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie nr 55/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 52/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów

Zarządzenia Rektora
2022
Dział Studiów i Spraw Studenckich
Studenci - dokumenty
Pomoc materialna student

WYDZIAŁY