Zarządzenie nr 055/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku