Zarządzenie nr 056/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku