Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 058/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 058/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku

Zarządzenie nr 58/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów

Zarządzenia Rektora
2019
Dział Studiów i Spraw Studenckich
Pomoc materialna student

WYDZIAŁY