Zarządzenie nr 058/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku