Zarządzenie nr 077/2020 z dnia 28 maja 2020 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 77/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych  i świadectw ukończenia kursu dokształcającego 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny