Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 077/2020 z dnia 28 maja 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 077/2020 z dnia 28 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 77/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych  i świadectw ukończenia kursu dokształcającego 

WYDZIAŁY