Zarządzenie nr 078/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku