Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 080/2020 z dnia 28 maja 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 080/2020 z dnia 28 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19  w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”

WYDZIAŁY