Zarządzenie nr 080/2020 z dnia 28 maja 2020 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19  w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny