Zarządzenie nr 081/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 roku