Zarządzenie nr 084/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku