Zarządzenie nr 086/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku