Zarządzenie nr 086/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku