Zarządzenie nr 087/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku