Zarządzenie nr 087/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku