Zarządzenie nr 088/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku