Zarządzenie nr 089/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku