Zarządzenie nr 089/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku