Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 099/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 099/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku

Zarządzenie nr 99/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenia Rektora
2022

WYDZIAŁY