Zarządzenie nr 099/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących przy wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz zasad obowiązujących w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczynanych przez uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz w trybie eksternistycznym

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny