Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 099/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 099/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku

Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących przy wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz zasad obowiązujących w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczynanych przez uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz w trybie eksternistycznym

Zarządzenia Rektora
2020
DZIAŁ ROZWOJU UCZELNI (DRU)
Dział Rozwoju Uczelni

WYDZIAŁY