Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 104/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 104/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku

Zarządzenie nr 104/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników oraz podróży osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

WYDZIAŁY