Zarządzenie nr 104/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny