Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 104/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 104/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku

Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów

WYDZIAŁY