Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 września 2019 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 września 2019 roku

Zarządzenie nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta na studiach doktoranckich UPP, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń dla tych doktorantów w roku akademickim 2019/2020 oraz określenia zasad dotyczących stosowania przez doktorantów „Regulaminu świadczeń dla studentów UPP” z uwzględnieniem specyfiki studiów doktoranckich

WYDZIAŁY