Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 106/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 września 2019 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 106/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 września 2019 roku

Zarządzenie nr 106/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 września 2019 roku w sprawie określenia struktury wydziałowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dyscyplin naukowych przyporządkowanych do wydziałów oraz prowadzonych przez wydziały kierunków studiów.

WYDZIAŁY