Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 108/2022 z dnia 12 września 2022 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 108/2022 z dnia 12 września 2022 roku

Zarządzenie nr 108/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 września 2022 roku uchylające zarządzenia powołujące Rady Programowe Kierunków Studiów Agroturystyka oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna

Zarządzenia Rektora
2022

WYDZIAŁY