Zarządzenie nr 110/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku