Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 111/2022 z dnia 19 września 2022 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 111/2022 z dnia 19 września 2022 roku

Zarządzenie nr 111/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 września 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 202/2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Programowej Kierunku Studiów Technologia Drewna

Zarządzenia Rektora
2022

WYDZIAŁY